Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ostródzie

24.05.2018
21.05.2018
21.05.2018
21.05.2018
11.05.2018
16.04.2018
12.04.2018
10.04.2018
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ostródzie
Czarnieckiego 28
14-100 Ostróda
tel. 261326570
fax. 261326575
wkuostroda@ron.mil.pl