Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ostródzie

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
10 kwietnia 2018
Wizyta Szefa Wydziału Mobilizacji i Uzupełnień WSzW w Olsztynie w PKLek. w Nowym Mieście Lubawskim w ramach kwalifikacji wojskowej w powiecie nowomiejskim.W dniu 09 kwietnia 2018 r. Szef Wydziału Mobilizacji i Uzupełnień Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Olsztynie ppłk Sylwester TABAKA, wizytował Powiatową Komisję Lekarską w Nowym Mieście Lubawskim, zlokalizowaną w budynku Zespołu Szkół im. C.K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim przy ul. 3-ego Maja 24.

W siódmym dniu pracy komisji, stawiennictwo wezwanych dziewiętnastolatków oscylowało w granicach 90%. Przewodniczący PKLek. w Nowym Mieście Lubawskim dr Marek LAMPARSKI w rozmowie z ppłk. Sylwestrem TABAKĄ, ocenił ogólny stan zdrowia wzywanych osób jako zadowalający. W ciągu tych kilku dni pracy komisji tylko wobec czterech osób orzeczono kategorię zdolności do czynnej służby wojskowej – E, czyli „trwale i całkowicie niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju, oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny”. Spośród osób, które otrzymały kategorię zdrowia „E”, zdaniem Przewodniczącego PKLek., dominują schorzenia z zakresu układu nerwowego oraz oczu.

Następnie Szef WMiU WSzW spotkał się z osobami, które w tym dniu stawały do kwalifikacji wojskowej oraz poznał ich nastawienie do ewentualnej służby w Wojsku Polskim. Młodzi mężczyźni, w większości swoich wypowiedzi, stawiają w pierwszej kolejności nacisk na ukończenie rozpoczętej już szkoły, ale wielu z nich służbę wojskową traktuje również jako docelowy zawód.

Jednocześnie ppłk TABAKA podkreślił w rozmowie z młodzieżą, że jednostki wojskowe w naszym regionie poszukują specjalistów i prowadzą ciągły nabór do ochotniczych form służby wojskowej, w tym do nowej formy służby – Wojsk Obrony Terytorialnej. Pozytywne wyniki badań stanu zdrowia, to jeden z warunków, jakie musi spełnić kandydat na żołnierza.

Na zakończenie swojej wizyty Szef Wydziału Mobilizacji i Uzupełnień WSzW ppłk TABAKA, złożył na ręce Przewodniczącego PKLek. dr. Marka LAMPARSKIEGO serdeczne podziękowania dla wszystkich osób zaangażowanych w organizację i sprawne przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej.

Dołączona galeria zdjęć: Wizyta Szefa Wydziału Mobilizacji i Uzupełnień WSzW w Olsztynie w PKLek. w Nowym Mieście Lubawskim w ramach kwalifikacji wojskowej w powiecie nowomiejskim.
generuj pdf
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ostródzie
Czarnieckiego 28
14-100 Ostróda
tel. 261326570
fax. 261326575
wkuostroda@ron.mil.pl