Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ostródzie

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
21 maja 2018
Nabór kandydatów do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu w grupie osobowej orkiestr i zespołów estradowychInformujemy, że prowadzimy nabór kandydatów do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu w grupie osobowej orkiestr i zespołów estradowych. 

Zgodnie z decyzją nr 53/MON z 10 maja br. ( Dz. Urz. MON z 11.05.2018 poz. 59), kandydaci na kurs podoficerski przygotowujący do pełnienia służby składają wnioski do dyrektora Departamentu Kadr za pośrednictwem Wojskowej Komendy Uzupełnień w Ostródzie w terminie do 31 maja 2018 r.

Od kandydatów wymagane są następujące dokumenty:

  1. Świadectwo ukończenia co najmniej szkoły muzycznej II stopnia w zakresie gry na instrumencie muzycznym (instrument dęty lub perkusja).

  2. Świadectwo ukończenia szkoły średniej lub świadectwo dojrzałości.

Zanim kandydat zostanie przyjęty na szkolenie, musi przejść badania lekarskie i psychologiczne o zdolności kandydata do zawodowej służby wojskowej oraz zebrać niezbędne dokumenty (odpis skrócony aktu urodzenia, zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności, a także uiścić opłatę rekrutacyjną na wskazane konto bankowe).

Egzamin do SPWL odbywa się w dwóch etapach:

I ETAP (pierwszy dzień):

  • egzamin ze sprawności fizycznej,

  • sprawdzian z wiedzy ogólnej oraz test z języka angielskiego.

II ETAP (dzień drugi):

  • rozmowa kwalifikacyjna, w ramach której odbywa się przesłuchanie z umiejętności gry na instrumencie muzycznym;

Rozmowa kwalifikacyjna składa się zasadniczo z dwóch części:

  1. w części technicznej odbywają się przesłuchania z umiejętności gry na instrumencie muzycznym - osoba przystępująca do egzaminu wykonuje wylosowane dwie gamy, jedną durową i jedną molową wraz z pasażami oraz fragment wybranego przez komisję utworu solowego lub partii utworu orkiestrowego a Vista;

  2. w części koncertowej kandydaci są przesłuchani z umiejętności gry na instrumencie muzycznym – wykonują bez akompaniamentu przygotowane przez siebie dwie, kontrastujące ze sobą pod względem problematyki wykonawczej utworu cyklicznego (koncertu, sonaty) oraz fragment utworu dowolnego;

Szczegółowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu 261 326 565.

Decyzja nr 53/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 maja br. (Dz. Urz. MON z 11.05.2018 poz. 59)

Wzór wniosku

Strona internetowa Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu

 
 
generuj pdf
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ostródzie
Czarnieckiego 28
14-100 Ostróda
tel. 261326570
fax. 261326575
wkuostroda@ron.mil.pl