Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ostródzie

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
24 maja 2018
Gminny konkurs patriotyczny„Ojczyznę kocha się nie dlatego, że wielka,

ale dlatego że własna.”

Seneka Młodszy

 

W dniu 23 maja br. szef wydziału rekrutacji mjr Arkadiusz MOJSIK uczestniczył, z ramienia Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Ostródzie, w gminnym konkursie patriotycznym „Jestem Polką i Polakiem” w Szkole Podstawowej w Brzydowie. Było to kolejne przedsięwzięcie na terenie Gminy Ostróda związane z tegorocznym 100-leciem odzyskania przez Polskę Niepodległości, a jego organizatorami byli Wójt Gminy Ostróda p. Bogusław FIJAS oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej w Brzydowie p. Beata KUCHARCZUK. Honorowy patronat nad konkursem objął Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty w Olsztynie.

Wydarzenie zostało skierowane do uczniów z klas I-III szkół podstawowych z terenu Gminy Ostróda, a podstawowym celem konkursu było upowszechnianie wśród młodego pokolenia wiedzy z zakresu historii i tradycji narodowych Polski oraz kształtowanie wśród najmłodszych poczucia świadomości narodowej i obywatelskiej.

Konkurs rozpoczął się przywitaniem zaproszonych gości przez panią Dyrektor Szkoły Podstawowej w Brzydowie oraz krótkim występem artystycznym uczniów Szkoły Podstawowej w Szyldaku. Wśród zaproszonych byli m.in. Wizytator Warmińsko-Mazurskiego Kuratorium Oświaty w Olsztynie p. Irena Anna RUBCZEWSKA, Kierownik Biura ds. Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie p. Andrzej PĘZIŃSKI, Sekretarz Gminy Ostróda p. Cezary WAWRZYŃSKI, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Ostródzie kom. Krzysztof BILICKI, proboszcz parafii Świetej Trójcy w Brzydowie ks. Roman WIŚNIEWSKI, dyrektorzy i nauczyciele szkół podstawowych z terenu Gminy Ostróda oraz licznie przybyłe delegacje uczniów biorące udział w konkursie.

Następnie okoliczniościowe przemówienia do zebranych uczestników wygłosili Wizytator Warmińsko-Mazurskiego Kuratorium Oświaty w Olsztynie p. Irena Anna RUBCZEWSKA, Kierownik Biura ds. Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie p. Andrzej PĘZIŃSKI, Sekretarz Gminy Ostróda p. Cezary WAWRZYŃSKI.

Zasadniczym punktem przedsięwzięcia był rozgrywany w duchu patriotycznym konkurs, w ramach którego uczniowie sprawdzali swoje umiejętności ze znajomości Polski, hymnu narodowego, pieśni patriotycznych czy sławnych Polaków.

Ukoronowaniem wydarzenia było wręczenie upominków dla wszystkich uczestniczących w konkursie zespołów, a najlepszej drużynie, którą okazała się reprezentacja Szkoły Podstawowej w Idzbarku, dodatkowo został wręczony puchar.

Dołączona galeria zdjęć: Gminny konkurs patriotyczny
generuj pdf
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ostródzie
Czarnieckiego 28
14-100 Ostróda
tel. 261326570
fax. 261326575
wkuostroda@ron.mil.pl