Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ostródzie

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
21 czerwca 2018
Uroczystość wręczenia aktu mianowania na wyższy stopień wojskowy ppor. nie podlegającej obowiązkowi służby wojskowej Jadwidze ŁUBNIEWSKIEJ„Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek”

Cyprian Kamil Norwid

 

W dniu 20 czerwca br. w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Ostródzie odbyła się uroczystość z okazji wręczenia aktu mianowania na wyższy stopień wojskowy ppor. nie podlegającej obowiązkowi służby wojskowej Jadwidze ŁUBNIEWSKIEJ, łączniczce i sanitariuszce w 5. Wileńskiej Brygadzie Armii Krajowej.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień ppłk. Adam BASAK przez Szefa Wydziału - Zastępcę Wojskowego Komendanta Uzupełnień mjr Adama TRYPUCKIEGO.

Następnie, zgodnie z ceremoniałem wojskowym, został odegrany Hymn Rzeczypospolitej Polskiej i odczytano treść Decyzji Ministra Obrony Narodowej o mianowaniu ppor. Jadwigi ŁUBNIEWSKIEJ na stopień porucznika.

Kolejnym punktem uroczystości było przywitanie przez Wojskowego Komendanta Uzupełnień zaproszonych gości wśród których byli m.in. pani senator RP Bogusława ORZECHOWSKA, przedstawiciel Szefa WSzW w Olsztynie ppłk Sylwester TABAKA, poczet sztandarowy Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Ostródzie pod przewodnictwem st. sierż. rez. Andrzeja KOŁODZIEJSKIEGO, przedstawiciele Jednostki Strzeleckiej 1028 Gietrzwałd im. mjr Zygmunta Szendzielarza ps. „Łupaszka” oraz córka pani Jadwigi Łubniewskiej - Stefania.

Okolicznościowe przemówienia do zebranych, dziękując za organizację i oprawę uroczystości wygłosili również pani senator RP Bogusława ORZECHOWSKA oraz pani por. Jadwiga ŁUBNIEWSKA.

Ukoronowaniem uroczystości było wspólne pamiątkowe zdjęcie oraz wpis do Kroniki Wojskowej Komendy Uzupełnień przez panią por. ŁUBNIEWSKĄ oraz senator RP p. ORZECHOWSKĄ.

Dołączona galeria zdjęć: Uroczystość wręczenia aktu mianowania na wyższy stopień wojskowy ppor. nie podlegającej obowiązkowi służby wojskowej Jadwidze ŁUBNIEWSKIEJ
generuj pdf
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ostródzie
Czarnieckiego 28
14-100 Ostróda
tel. 261326570
fax. 261326575
wkuostroda@ron.mil.pl