Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ostródzie

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
31 lipca 2018
Nabór do Szkoly Podoficerskiej w DęblinieInformujemy, że prowadzimy nabór kandydatów na żołnierzy zawodowych do Szkoły Podoficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie w grupie osobowej ruchu lotniczego oraz w grupie osobowej inżynieryjno-lotniczej.

Zgodnie z Decyzją Nr 95/MON z dnia 25 lipca 2018 r. (Dz. Urz. MON z 27.07.2018 r. poz. 104), kandydaci na kurs podoficerski przygotowujący do pełnienia służby składają wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr za pośrednictwem Wojskowej Komendy Uzupełnień w Ostródzie do 20 sierpnia 2018 r.

Szczegółowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu 261 326 562 lub 261 326 566.

Wzór wniosku

Strona internetowa Szkoły Podoficerskiej

 

generuj pdf
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ostródzie
Czarnieckiego 28
14-100 Ostróda
tel. 261326570
fax. 261326575
wkuostroda@ron.mil.pl