Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ostródzie

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
16 sierpnia 2018
WOT- Podnoszenie kwalifikacji personelu medycznegoInformujemy, że Wojska Obronny Terytorialnej oferują możliwość podnoszenia kwalifikacji przez cywilny personel medyczny pełniący terytorialną służbę wojskową. Programem objęci będą żołnierze TSW po zakończeniu 12 miesiąca służby. Przystąpienie do programu wiązać się będzie z podjęciem zobowiązania do obowiązkowego czasu pozostania w służbie wojskowej. W WOT czeka miejsce dla 4 tysięcy pielęgniarek i pielęgniarzy.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem: www.terytorialsi.mil.pl

generuj pdf
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ostródzie
Czarnieckiego 28
14-100 Ostróda
tel. 261326570
fax. 261326575
wkuostroda@ron.mil.pl