Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ostródzie

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
07 listopada 2018
FERIE W MUNDURZE DLA STUDENTÓW4 Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej wychodzi z ofertą szkoleniową do studentów naszego województwa, polegającą na udziale ich w szkoleniu podstawowym, po odbyciu którego staną się pełnoprawnymi żołnierzami służby czynnej.

Akcja jest prowadzona tylko dla dwóch uczelni w województwie: UWM (Olsztyn i filia Ełk) i EUH-E (Elbląg).

Warunkiem koniecznym przystąpienia do szkolenia jest posiadanie obywatelstwa polskiego, niekaralność za przestępstwa umyślne i posiadanie kategorii zdrowia potwierdzonej przez Rejonową Wojskową Komisję Lekarską.

Szkolenie obejmuje zajęcia z taktyki, strzelania, przetrwania, a także kształcenia obywatelskiego i udzielania pierwszej pomocy.

Do kontaktów w tej sprawie wyznaczony jest p. Leszek Bolumiński (WKU w Ostródzie) tel. 261 326 566 oraz przedstawiciel 4 WM Brygady Obrony Terytorialnej mjr. Bogumił Krupiński tel. 727018996.