Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ostródzie

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
12 kwietnia 2018
Nabór do Ośrodka Reprezentacyjnego Ministerstwa Obrony NarodowejInformujemy, że Ośrodek Reprezentacyjny Ministerstwa Obrony Narodowej zatrudni osoby na niżej wymienione stanowiska służbowe:

1 KOMENDANT Oddziału Wart Cywilnych.

Pracownikiem może być osoba, która:

1) posiada legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej;

2) posiada legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni (cel B i M)

3) posiada co najmniej trzyletni staż pracy w oddziale wart cywilnych na stanowisku zastępcy komendanta albo dowódcy wart lub była co najmniej podoficerem zawodowym;

4) złoży pisemną zgodę na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, o którym mowa w art. 24 ust. 8 ustawy o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Z 2016 r. poz. 1167) lub posiada ważne poświadczenie bezpieczeństwa do klauzuli „POUFNE”.

5) wykształcenie minimum średnie.

2. ZASTĘPCA Komendanta OWC.

Pracownikiem może być osoba, która:

1) posiada legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej;

2) posiada legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni (cel B i M)

3) posiada co najmniej dwuletni staż pracy w oddziale wart cywilnych na stanowisku dowódcy warty;

4) złoży pisemną zgodę na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, o którym mowa w art. 24 ust. 8 ustawy o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Z 2016 r. poz. 1167) lub posiada ważne poświadczenie bezpieczeństwa do klauzuli „POUFNE”.

5) wykształcenie minimum średnie.

3. DOWÓDCA WARTY OWC.

Pracownikiem może być osoba, która:

1) posiada legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej;

2) posiada legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni (cel B i M)

3) posiada co najmniej roczny staż pracy na stanowisku wartownika w oddziale wart cywilnych lub jest co najmniej podoficerem rezerwy lub w stanie spoczynku;

4) złoży pisemną zgodę na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, o którym mowa w art. 24 ust. 8 ustawy o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Z 2016 r. poz. 1167) lub posiada ważne poświadczenie bezpieczeństwa do klauzuli „POUFNE”.

5) wykształcenie minimum średnie.

4. WARTOWNIK OWC.

Pracownikiem może być osoba, która:

1) posiada legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej;

2) posiada legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni (cel B )

3) złoży pisemną zgodę na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, o którym mowa w art. 24 ust. 8 ustawy o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Z 2016 r. poz. 1167) lub posiada ważne poświadczenie bezpieczeństwa do klauzuli „POUFNE”.

4) wykształcenie minimum podtsawowe lub gimnazjalne.

Miejscem wykonywania powyższych obowiązków służbowych będzie:

Ośrodek Reprezentacyjny Ministerstwa Obrony Narodowej

Kompleks Wojskowy Omulew

12-222 JEDWABNO

Kontakt:

Pan Wojciech KRASNOWSKI tel. 261 324 758;

Pani Anna MOSIŃSKA tel. 261 892 045.

generuj pdf
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ostródzie
Czarnieckiego 28
14-100 Ostróda
tel. 261326570
fax. 261326575
wkuostroda@ron.mil.pl