Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ostródzie - Pamięć o poległych poza granicami państwa

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ostródzie

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
16.08.2018
Pamięć o poległych poza granicami państwa
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ostródzie
Czarnieckiego 28
14-100 Ostróda
tel. 261326570
fax. 261326575
wkuostroda@ron.mil.pl