Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ostródzie - Uroczystość wręczenia aktu mianowania na wyższy stopień wojskowy ppor. nie podlegającej obowiązkowi służby wojskowej Jadwidze ŁUBNIEWSKIEJ

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ostródzie

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
21.06.2018
Uroczystość wręczenia aktu mianowania na wyższy stopień wojskowy ppor. nie podlegającej obowiązkowi służby wojskowej Jadwidze ŁUBNIEWSKIEJ
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ostródzie
Czarnieckiego 28
14-100 Ostróda
tel. 261326570
fax. 261326575
wkuostroda@ron.mil.pl