Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ostródzie - Wizyta Szefa Wydziału Mobilizacji i Uzupełnień WSzW w Olsztynie w PKLek. w Nowym Mieście Lubawskim w ramach kwalifikacji wojskowej w powiecie nowomiejskim.

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ostródzie

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
10.04.2018
Wizyta Szefa Wydziału Mobilizacji i Uzupełnień WSzW w Olsztynie w PKLek. w Nowym Mieście Lubawskim w ramach kwalifikacji wojskowej w powiecie nowomiejskim.
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ostródzie
Czarnieckiego 28
14-100 Ostróda
tel. 261326570
fax. 261326575
wkuostroda@ron.mil.pl