Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ostródzie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
BADANIA PSYCHOLOGICZNE

Wojskowa Pracownia Psychologiczna w Olsztynie prowadzi badania psychologiczne:
- kandydatów do Służby Przygotowawczej i Narodowych Sił Rezerwowych;
- kandydatów do korpusu szeregowych zawodowych;
- kandydatów do uczelni wojskowych;
- żołnierzy zawodowych wykonujących obowiązki na stanowisku kierowcy;

- badania pracowników OWC;
- inne badania z zakresu medycyny pracy.

Informacje dla kandydatów:
Badanie rozpoczyna się o godz. 8.00
Badanie trwa ok. 2-3 godzin.
W dniu badania należy być w dobrej kondycji psychofizycznej (kandydat powinien być wypoczęty, zdrowy, najedzony). Jeżeli jest inaczej należy zgłosić fakt niedyspozycji psychologowi prowadzącemu badanie.

Istnieje możliwość zmiany terminu badania.
Na badanie należy przynieść skierowanie na badania, dowód osobisty, prawo jazdy (badanie kierowców), okulary.
Badani powinni parkować samochód na parkingu przeznaczonym dla interesantów.
Na badanie nie należy przychodzić z osobami towarzyszącymi (na terenie WPPsych mogą przebywać tylko osoby ze skierowaniem).

Zakres badań:

Osoby zgłaszające chęć pełnienia czynnej oraz zawodowej służby wojskowej, a także kandydaci do szkolnictwa wojskowego przechodzą badania psychologiczne w których ocenia się sfery:

• sprawności intelektualnej;

• cech osobowości;

• dojrzałości społecznej i emocjonalnej;

• sprawności psychomotorycznej.

Odwołania:

Kandydat ma możliwość złożenia odwołania od treści orzeczenia do Regionalnej Wojskowej Pracowni Psychologicznej w Gdańsku poprzez Kierownika Wojskowej Pracowni Psychologicznej w Olsztynie w ciągu 14 dni od dnia wydania orzeczenia.

Skargi, wnioski, odwołania:

Kierownik Wojskowej Pracowni Psychologicznej w sprawie skarg, wniosków, odwołań

przyjmuje w poniedziałki w godzinach 12.00 – 14.00

 Tel.: 261 323 470

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ostródzie
Czarnieckiego 28
14-100 Ostróda
tel. 261326570
fax. 261326575
wkuostroda@ron.mil.pl