Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ostródzie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
DANE KONTAKTOWE

Dane kontaktowe punktu informacyjnego Wojskowej Komendy Uzupełnień w Ostródzie w zakresie Narodowych Sił Rezerwowych:

tel. 261 326 570, 261 326 563;

email: wkuostroda@ron.mil.pl

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ostródzie
Czarnieckiego 28
14-100 Ostróda
tel. 261326570
fax. 261326575
wkuostroda@ron.mil.pl