Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ostródzie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
DANE KONTAKTOWE
ADRESY I TELEFONY:
 
Departament Spraw Socjalnych Zespół ds. Polityki Rekonwersyjnej i BHP
tel. 261 845 559, 261 845 512, 261 840 432
***
Centralny Ośrodek Aktywizacji Zawodowej
tel. 261 826 678, 261 826 679, fax: 261 826 674
coaz.warszawa@mon.gov.pl
***
Ośrodek Aktywizacji Zawodowej w Olsztynie
10-283 Olsztyn, ul. Warszawska 96
tel. 261 321 836,261 321 838, 261 321 834, 261 321 841, 261 321 845
tel. kom. 723 663 277
e-mail: oazolsztyn@ron.mil.pl
***
Wojskowe Biuro Emerytalne w Olsztynie
10-702 Olsztyn, ul. Warszawska 96
tel. 261 321 533
***
Wojewódzki Sztab Wojskowy w Olsztynie
10-283 Olsztyn, ul. Jagiellońska 53

Specjalistą ds. rozwoju zawodowego jest
Malwina WALAT, tel. 261 321 848
e-mail: rekonwersja.wszwolsztyn@wp.mil.pl

***
 Nieetatowy pełnomocnik komendanta
 WKU w Ostródzie ds. rekonwersji
14-100 Ostróda, ul. Czarnieckiego 28
tel. 261 326 565
fax: 261 326 575

 Więcej informacji o rekonwersji kadr na stronie www.wojsko-polskie w zakładce REKONWERSJA.

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ostródzie
Czarnieckiego 28
14-100 Ostróda
tel. 261326570
fax. 261326575
wkuostroda@ron.mil.pl