Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ostródzie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
ePUAP

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) to portal, na którym jednostki administracji publicznej mogą udostępniać swoje usługi drogą elektroniczną, natomiast obywatele mają możliwość załatwiania spraw urzędowych przez internet, bez wychodzenia z domu, o każdej porze dnia i nocy.

Elektroniczna skrzynka podawcza jest to środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji (np. wysyłania wniosków, pism lub innych dokumentów) podmiotowi publicznemu (urzędowi) przy wykorzystaniu sieci teleinformatycznej.
Instrukcje dotyczące obsługi platformy ePUAP w zakresie: zakładania konta, wysłania dokumentów, podpisywania itp. znajdują Państwo tutaj.

Uwaga: Do złożenia sprawy drogą elektroniczną do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Ostródzie wymagany jest Profil Zaufany.

Profil zaufany jest bezpłatną metodą potwierdzenia tożsamości obywatela w systemach elektronicznych administracji - to odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym. Wykorzystując profil zaufany obywatel może załatwić sprawy administracyjne (np. wnoszenie podań, odwołań, skarg) drogą elektroniczą bez konieczności osobistego udania się do urzędu.

Jak uzyskać profil zaufany?


ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

Aktualnie trwają prace nad rozszerzeniem usług  w sprawach związanych z:

  • ochotniczym zgłoszeniem na ćwiczenia wojskowe;
  • wnioskowaniem o powołanie do słuzby przygotowawczej;
  • uzyskaniem zgody na wyjazd i pobyt za granicą;
  • wnioskowaniem o wypłatę świadczenia pieniężnego w związku z zatrudnieniem osoby / zastępstwem na stanowisku żołnierza rezerwy posiadającego nadany przydział kryzysowy i odbywającego ćwiczenia wojskowe  / pełniącego okresową służbę wojskową.
    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ostródzie
Czarnieckiego 28
14-100 Ostróda
tel. 261326570
fax. 261326575
wkuostroda@ron.mil.pl