Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ostródzie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Kierownictwo

WOJSKOWY KOMENDANT UZUPEŁNIEŃ
ppłk Adam BASAK
tel. 261 326 571


SZEF WYDZIAŁU PLANOWANIA MOBILIZACYJNEGO i ADMINISTROWANIA REZERWAMI - ZASTĘPCA KOMENDANTA
mjr Adam TRYPUCKI
tel. 261 326 572


SZEF WYDZIAŁU REKRUTACJI
mjr Arkadiusz MOJSIK
tel. 261 326 573

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ostródzie
Czarnieckiego 28
14-100 Ostróda
tel. 261326570
fax. 261326575
wkuostroda@ron.mil.pl