Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ostródzie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Kontakt
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ostródzie
Czarnieckiego 28
14-100 Ostróda
tel. 261326570
wkuostroda@ron.mil.pl

WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W OSTRÓDZIE

ul. Czarnieckiego 28

14-100 Ostróda

  tel.  261 326 570

   fax: 261 326 575

 email: wkuostroda@ron.mil.pl

Godziny pracy WKU:

  • poniedziałek  7.30 - 17.00,
  • wtorek - piątek  7.30 - 15.30.
Wojskowy Komendant Uzupełnień w Ostródzie informuje, że nie będą udzielane odpowiedzi na korespondencję otrzymaną poczta elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art.63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), którego brzmienie jest następujące: "Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych". Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:
          -osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą;
          -adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby;
          -przedmiotu sprawy, której dotyczy.

SKARGI, WNIOSKI I PETYCJE

Wojskowy Komendant Uzupełnień w Ostródzie przyjmuje interesantów w sprawie skarg, wniosków i petycji:

  • w każdy poniedziałek w godzinach 13.00 - 15.30,
  • oraz inny dzień pracy (po uprzednim uzgodnieniu z Sekretarzem terminu przyjęcia tel. 261-32-65-70) - z wyjątkiem dni wolnych od pracy.


Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Olsztynie przyjmuje interesantów w sprawie skarg, wniosków i petycji:

  • w każdy poniedziałek w godzinach 13.00 - 16.30,
  • oraz inny dzień pracy (po uprzednim uzgodnieniu z Sekretarzem terminu przyjęcia tel. 261-32-18-40) - z wyjątkiem dni wolnych od pracy.
Ważniejsze numery telefonów:
 
  Nr tel.
NABÓR DO WOJSK OBRONY TERYTORIALNEJ 261 326 562
261 326 566
NABÓR ŻOŁNIERZY REZERWY DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ W KORPUSIE SZEREGOWYCH, PODOFICERÓW I OFICERÓW ZAWODOWYCH 261 326 565
REKRUTACJA DO SZKÓŁ WOJSKOWYCH 261 326 565
SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA 261 326 564
NARODOWE SIŁY REZERWOWE 261 326 563
ĆWICZENIA WOJSKOWE ŻOŁNIERZY REZERWY 261 326 581
ĆWICZENIA ROTACYJNE ŻOŁNIERZY NARODOWYCH SIŁ REZERWOWWYCH 261 326 569
EWIDENCJA SZEREGOWYCH I PODOFICERÓW REZERWY 261 326 586
EWIDENCJA OFICERÓW I PODCHORĄŻYCH REZERWY     
KURSY OFICERSKIE I PODOFICERSKIE 
261 326 581
REKONWERSJA KADR 261 326 565
ŚWIADCZENIA OSOBISTE I RZECZOWE
ŚRODKI TRANSPORTOWE
261 326 569

 

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ostródzie
Czarnieckiego 28
14-100 Ostróda
tel. 261326570
fax. 261326575
wkuostroda@ron.mil.pl