Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ostródzie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
KURSY ŻOŁNIERZY REZERWY

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ostródzie informuje, że w 2018 roku żołnierze rezerwy będą mogli uczestniczyć w organizowanych w ośrodkach szkolnictwa wojskowego kursach oficerskich i podoficerskich kadry rezerwy.

Kursy kadry rezerwy prowadzone są w celu gromadzenia wyszkolonych rezerw oficerskich i podoficerskich na potrzeby mobilizacyjne i wojenne Sił Zbrojnych RP, w tym nowo formowanych Wojsk Obrony Terytorialnej.

Ukończenie kursu oficerskiego i zdanie egzaminu na oficera daje możliwość mianowania na pierwszy stopień oficerski. Ukończenie kursu podoficerskiego oraz zdanie egzaminu na podoficera daje możliwość mianowania na pierwszy stopień podoficerski.

Kandydaci na kursy winni spełniać następujące podstawowe kryteria:

- powinni być zdolni do pełnienia czynnej służby wojskowej (kategoria zdrowia A),

- nie figurować w Krajowym Rejestrze Karnym za przestępstwa umyślne.

Ponadto powinni spełnić wymagania:

KURSY OFICERSKIE

1. Wykształcenie wyższe,
2. Odbyta zawodowa (kontraktowa), zasadnicza służba wojskowa lub służba przygotowawcza,
3. Posiadana specjalność wojskowa lub posiadane wykształcenie i kwalifikacjezgodne ze specjalnością wojskową w jakiej realizowane będzie szkolenie kursowe.

KURSY PODOFICERSKIE

1. Wykształcenie średnie,
2. Odbyta zawodowa (kontraktowa), zasadnicza służba wojskowa lub służba przygotowawcza,
3. Posiadana specjalność wojskowa lub posiadane wykształcenie i kwalifikacje zgodne ze specjalnością wojskową w jakiej realizowane będzie szkolenie kursowe.

Szczegółowe kryteria oraz warunki uczestnictwa w kursach dostępne są pod nr telefonu 261 326 581.

PLAN SZKOLENIA KURSOWEGO ŻOŁNIERZY REZERWY W 2018 r.

Miejsce szkolenia

Rodzaj kursu

Posiadana specjalność wojskowa, wykształcenie

Termin kursu

Akademia Wojsk Lądowych im. T. Kościuszki

ul. Czajkowskiego 109

51-150 Wrocław

OFICERSKI

dowódca plutonu

30A01

rozpoznania i walki elektronicznej

wyższe, odbyte przeszkolenie wojskowe

08.01 – 30.03.2018 r.

Akademia Wojsk Lądowych im. T. Kościuszki

ul. Czajkowskiego 109

51-150 Wrocław

OFICERSKI

dowódca plutonu

38A01

logistyki wyższe, odbyte przeszkolenie wojskowe

08.01 – 30.03.2018 r.

Akademia Wojsk Lądowych im. T. Kościuszki

ul. Czajkowskiego 109

51-150 Wrocław

OFICERSKI

dowódca plutonu

20B03

wojsk lądowych

zmechanizowana, wyższe, odbyte przeszkolenie wojskowe

09.04 – 29.06.2018 r.

Akademia Wojsk Lądowych im. T. Kościuszki

ul. Czajkowskiego 109

51-150 Wrocław

OFICERSKI

oficer

54B01/54C01

ogólna,

kadrowa/administracji wojskowej, wyższe, odbyte przeszkolenie wojskowe

09.04 – 29.06.2018 r.

Akademia Wojsk Lądowych im. T. Kościuszki

ul. Czajkowskiego 109

51-150 Wrocław

OFICERSKI

dowódca plutonu

20B02

wojsk lądowych,

pancerna, wyższe, odbyte przeszkolenie wojskowe

03.09 – 23.11.2018 r.

Akademia Wojsk Lądowych im. T. Kościuszki

ul. Czajkowskiego 109

51-150 Wrocław

OFICERSKI

dowódca plutonu

20D01

wojsk lądowych,

rakietowa i artylerii wyższe, odbyte przeszkolenie wojskowe

03.09 – 23.11.2018 r.

Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych

ul. Wojska Polskiego 86/90

61-716 Poznań

PODOFICERSKI

dowódca drużyny

20B23

wojsk lądowych

dowódczo-zmechanizowana, średnie, odbyte przeszkolenie wojskowe

08.01 – 23.03.2018 r.

Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych

ul. Wojska Polskiego 86/90

61-716 Poznań

PODOFICERSKI

podoficer

54B21/54C21

ogólna,

kadrowa/administracji wojskowej, średnie, odbyte przeszkolenie wojskowe

24.09 – 07.12.2018 r.

Istnieje mozliwość odbycia kursów oficerskich w korpusach osobowych: Żandarmerii Wojskowej, Medycznym oraz Sprawiedliwości i Obsługi Prawnej planowane w terminie 20.08 - 16.11.2018 r. w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Wnioski na kursy należy składać do 23.03.2018 r. Kandydaci na kursy powinni spełniać wymagania: zdolności do pełnienia czynnej służby wojskowej (kategoria zdrowia A), nie figurowanie w Krajowym Rejestrze Karnym i ponadto posiadanie wykształcenia wyższego prawniczego  lub medycznego.

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ostródzie
Czarnieckiego 28
14-100 Ostróda
tel. 261326570
fax. 261326575
wkuostroda@ron.mil.pl