Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ostródzie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2019

KWALIFIKACJA WOJSKOWA w 2019 ROKU

W dniu 4 października 2018 r. Ministrowie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej wydali rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1982).

Zgodnie z rozporządzeniem kwalifikacja wojskowa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostanie przeprowadzona
w terminie od dnia 4 lutego do dnia 26 kwietnia 2019 r.

 Do kwalifikacji wojskowej w 2019 r. zostaną wezwani:

1)    mężczyźni urodzeni w 2000 roku,

2)    mężczyźni urodzeni w latach 1995 – 1999, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,

3)    osoby urodzone w latach 1998 – 1999, które:

-      zostały uznane za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia – jeśli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

-      zostały uznane czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia – jeśli okres niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

4)    kobiety urodzone w latach 1995 – 2000, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety, które w roku szkolnym lub akademickim 2018/2019 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo są studentkami lub absolwentkami szkół wyższych na kierunkach, o których mowa w §2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 944),

5)    osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata, jeśli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ostródzie
Czarnieckiego 28
14-100 Ostróda
tel. 261326570
fax. 261326575
wkuostroda@ron.mil.pl