Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ostródzie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
LEGIA AKADEMICKA

Ministerstwo Obrony Narodowej wraz z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchamia program ''Legia Akademicka'' reaktywując ideę ochotniczego szkolenia studentów.
Wzorem lat  2003 -2008 szkolenie będzie dzieliło się na cześć teoretyczną – realizowaną na uczelniach w trakcie roku akademickiego oraz część praktyczną realizowaną w jednostkach, centrach i ośrodkach wojskowych.

W województwie warmińsko-mazurskim wybrane zostały następujące uczelnie:
- Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Część teoretyczna  realizowana  będzie na uczelni w ramach ok. 30 godzin lekcyjnych, natomiast część praktyczna odbywać się będzie w wytypowanych jednostkach wojskowych oraz ośrodkach szkolenia w czasie tzw. przerwy wakacyjnej, w dwóch turach po 6 tygodni. Każda tura z kolei składa się z dwóch modułów:
- moduł szkolenia podstawowego trwający 21 dni, zakończony egzaminem i złożeniem przysięgi
- moduł szkolenia podoficerskiego trwający 21 dni, zakończony egzaminem i mianowaniem na stopień kaprala rezerwy.

Program pilotażowy przewiduje również uruchomienie modułu oficerskiego w następnym roku akademickim dla ochotników, którzy zostali podoficerami rezerwy realizowane w formie kursu przygotowującego do egzaminu na oficera. Będą mogli wziąć udział także absolwenci szkół średnich, którzy w ramach pilotażowego programu klas mundurowych ukończą szkolenie podstawowe będą mogli rozpocząć szkolenie wojskowe na studiach od razu od modułu podoficerskiego.

Wnioski można już składać na uczelniach zgłoszonych do projektu: link do pobrania wniosku

Szczegóły projektu:


Dane kontaktowe:

Dane kontaktowe punktu informacyjnego  Wojskowej Komendy Uzupełnień w Ostródzie w zakresie Legii Akademickiej:

tel. 261 326 570, 261 326 563;

email: wkuostroda@ron.mil.pl

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ostródzie
Czarnieckiego 28
14-100 Ostróda
tel. 261326570
fax. 261326575
wkuostroda@ron.mil.pl