Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ostródzie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
OŚRODKI SZKOLENIOWE
Korpus Szeregowych Korpus Podoficerów Korpus Oficerów
http://warszawaochota.wku.wp.mil.pl/files/warszawaochota/image/szkola/VAT.jpg
Centrum Szkolenia Artylerii
i Uzbrojenia
im. gen. Józefa Bema

87-100 Toruń, ul. Jana Sobieskiego 36,
tel. /56/ 653 24 10 http://www.csaiu.torun.pl/
Szkoła Podoficerska Wojska Lądowych w Poznaniu
60-628 Poznań, ul. Wojska Polskiego 86,
tel. /61/ 857 59 55
      /61/ 857 56 22
www.spwl.wp.mil.pl
Wojskowa Akademia Techniczna
w Warszawie

00-908 Warszawa 49, ul. gen. S. Kaliskiego 2,
tel. /22/ 683 90 00
www.wat.edu.pl
Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego w Dęblinie
08-521 ul. 23 Lotniczej Eskadry Szkolnej 7,
tel. /81/ 551 81 01
Szkoła Podoficerska Sił Powietrznych w Dęblinie
08-521 Dęblin, ul. Dywizjonu 303 12,
tel. /81/ 883 97 73
www.csil.wp.mil.pl
Akademia Marynarki Wojennej
w Gdyni

81-103 Gdynia, ul. J. Śmidowicza 69,
tel. /58/ 626 27 35
www.amw.gdynia.pl
Centrum Szkolenia Logistyki
86-300 Grudziądz, ul. Jagiełły 6,
tel. /56/ 458 27 27 http://www.cslog.wp.mil.pl/
Szkoła Podoficerska Marynarki Wojennej w Ustce
76-271 Ustka Lędowo 1N,
tel. /59/ 815 10 61
www.sp.mw.mil.pl
Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu
51-150 Wrocław, ul. Czajkowskiego 109,
tel. /71/ 765-85-76
https://www.awl.edu.pl
 
Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki 
im. gen. bryg. Heliodora Cepy w Zegrzu

05-131 Zegrze, ul. Juzistek 2,
tel. /22/ 688 35 05
http://www.cslii.wp.mil.pl
  Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie
08-521 Dęblin, ul. Dywizjonu 303 12,
tel. /81/ 883 77 33
www.wsosp.deblin.pl
   
Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej
im. Józefa Unruga

76-271 Ustka, ul. Lędowo 1N
tel. /59/ 815 12 84
http://www.mw.mil.pl
   
   
Centrum Szkolenia Sił Powietrznych
im. Romualda Traugutta w Koszalinie

75-903 Koszalin, Wojska Polskiego 66,
tel. /94/ 343 75 33
www.cssp.wp.mil.pl
   
   
Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych
im. gen. Jakuba Jasińskiego

50-961 Wrocław, ul. Obornicka 108,
tel. /71/ 765 71 95
 www.cswiich.wp.mil.pl
   
   
Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych
im. Hetmana Polnego Koronnego Stefana Czarnieckiego

61-716 Poznań, ul. Wojska Polskiego 86/90
tel. /61/ 857 52 10, www.cswlpoznan.wp.mil.pl
   
   
Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej 
w Mińsku Mazowieckim

05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Warszawska 267
tel. /25/ 758 54 00,
http://www.zw.wp.mil.pl
 
    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ostródzie
Czarnieckiego 28
14-100 Ostróda
tel. 261326570
fax. 261326575
wkuostroda@ron.mil.pl