Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ostródzie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY

Decyzja Nr 187/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zasad współpracy resortu obrony narodowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi umożliwiła zawieranie z Ministrem Obrony Narodowej i każdą jednostką wojskową porozumień o współpracy potwierdzających wolę rozwijania stałej współpracy. Porozumienia określają szczegółowo warunki współdziałania i wzajemne zobowiązania, a także angażują partnerów społecznych do wykonania konkretnych zadań z zakresu obronności, przy wsparciu resortu obrony narodowej.

Wniosek o zawarcie porozumienia o współpracy składa się do dowódcy jednostki wojskowej, z którą partner społeczny chce współpracować.

Partner społeczny, który zawarł porozumienie o współpracy z dowódcą jednostki wojskowej lub z Ministrem Obrony Narodowej, obowiązany jest, do 31 marca każdego roku, składać informację o realizacji zapisów porozumienia w roku poprzednim.

Decyzja Nr 396/MON

Decyzja Nr 187/MON
 
Decyzja Nr 146/MON

Porozumienie o współpracy z Gimnazjum im. Żołnierza Polskiego w Durągu

Porozumienie o współpracy z Zespołem Szkół im. Sandora Petöfi w Ostródzie

Wzór porozumienia o współpracy

Wzór formularza o realizacji porozumienia o współpracy

Wzór wniosku o zawarcie porozumienia - wersja edytowalna.

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ostródzie
Czarnieckiego 28
14-100 Ostróda
tel. 261326570
fax. 261326575
wkuostroda@ron.mil.pl