Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ostródzie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
ŚRODOWISKO WOJSKOWE

Wojskowa Pracownia Psychologiczna organizuje szkolenia dostosowane do potrzeb środowiska wojskowego z różnych obszarów i dziedzin psychologii. Tematyka dotychczas przeprowadzonych szkoleń dotyczyła m.in. komunikacji interpersonalnej, funkcjonowania jednostki w sytuacjach kryzysowych, konfliktów, samobójstw.

Potrzebę szkolenia należy zgłosić pisemnie do Kierownika WPPsych w Olsztynie.

WPPsych prowadzi badania z zakresu medycyny pracy dla pracowników wojska.

Istnieje możliwość zapisu na psychoterapię prowadzoną przez mgr Edytę Skupińską.

Tel. 261 323 472, 261 323 458.

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ostródzie
Czarnieckiego 28
14-100 Ostróda
tel. 261326570
fax. 261326575
wkuostroda@ron.mil.pl