Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ostródzie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
ŚWIADCZENIA DLA RODZIN
Świadczenie
Organ właściwy do przyznania wypłaty świadczenia
JEDNORAZOWE ODSZKODOWANIE
od 29 do kilkudziesięciu tys. zł.

(wejdź, aby zobaczyć szczegóły)
Szef WSzW
UBEZPIECZENIE NNW
od 100 do 250 tys. zł.

(wejdź, aby zobaczyć szczegóły)
Polskie Towarzystwo Ubezpieczeniowe S.A
ŚWIADCZENIA SOCJALNO-BYTOWE
Zapomogi pieniężne przysługujące członkom rodzin poległych żołnierzy zawodowych.

(wejdź, aby zobaczyć szczegóły)
MON
(wnioski i wypłata za pośrednictwem WKU)
Zapomogi pieniężne przysługujące członkom rodzin poległych żołnierzy niezawodowych.

(wejdź, aby zobaczyć szczegóły)
Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki.

(wejdź, aby zobaczyć szczegóły)
RENTY RODZINNE
Renta rodzinna przysługująca członkom rodziny żołnierza zawodowego.

(wejdź, aby zobaczyć szczegóły)
Wojskowe Biuro Emerytalne
Renta rodzinna przysługująca członkom rodziny żołnierza niezawodowego.

(wejdź, aby zobaczyć szczegóły)
ZUS
NALEŻNOŚCI POŚMIERTNE
Należności pośmiertne wypłacane rodzinom żołnierzy zawodowych:
 • odprawa pośmiertna;
 • dodatkowe uposażenie;
 • gratyfikacja urlopowa;
 • ekwiwalent pieniężny za urlop;
 • zasiłek pogrzebowy;
 • pokrycie kosztów pogrzebu;
 • zwrot kosztów przejazdu.

  (wejdź, aby zobaczyć szczegóły)
Jednostka Wojskowa
Należności pośmiertne wypłacane rodzinom żołnierzy niezawodowych.

(wejdź, aby zobaczyć szczegóły)
POMOC REKONWERSYJNA- AKTYWIZACJA ZAWODOWA
 • doradztwo zawodowe;
 • przekwalifikowanie zawodowe;
 • pośrednictwo pracy.
(wejdź, aby zobaczyć szczegóły)
Ośrodek Aktywizacji Zawodowej

Wojskowe Biuro Emerytalne
ZAKWATEROWANIE CZŁONKÓW RODZINY
 • odprawa mieszkaniowa ;
 • zajmowany lokal mieszkalny;
 • lokal mieszkalny odpowiadający uprawnieniom żołnierza w dniu jego śmierci.
(wejdź, aby zobaczyć szczegóły)
Wojskowa Agencja Mieszkaniowa
  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ostródzie
Czarnieckiego 28
14-100 Ostróda
tel. 261326570
fax. 261326575
wkuostroda@ron.mil.pl