Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ostródzie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
UPOSAŻENIE ZASADNICZE

STAWKI UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO ŻOŁNIERZY PEŁNIĄCYCH SŁUŻBĘ KANDYDACKĄ

Od 26 sierpnia 2011r. w uczelniach wojskowych obowiązują nowe stawki uposażenia dla podchorążych, które będą zależały od roku nauki i posiadanego stopnia wojskowego, zgodnie z zmieniającym  rozporządzeniem w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy pełniących służbę kandydacką.

Z dniem rozpoczęcia pełnienia służby kandydackiej żołnierze pełniący służbę kandydacką w uczelniach wojskowych otrzymują bez szczególnego nadania tytuł podchorążego.

Podczas szkolenia w akademii wojskowej lub szkole oficerskiej kandydaci na żołnierzy zawodowych otrzymują bezpłatne wyżywienie, zakwaterowanie i umundurowanie oraz niezbędne pomoce naukowe.

Miesięczne uposażenie podchorążego zależy od roku nauki i wynosi:

Posiadany stopień wojskowy

Procent najniższego uposażenia, w zależności od roku nauki

pierwszy
rok nauki

drugi
rok nauki

trzeci
rok nauki

czwarty
rok nauki

piąty
rok nauki


szeregowy
(marynarz)
35% 40% 45% 50% 55%

starszy szeregowy
(starszy marynarz)
42% 45% 50% 55% 60%

kapral
(mat)
45% 50% 55% 60% 65%

starszy kapral
(starszy mat)
55% 60% 65% 70%

plutonowy
(bosmanmat)
65% 70% 75%

sierżant
(bosman)
75% 80%


*Podane kwoty są kwotami brutto

Podchorąży z wykształceniem wyższym podczas nauki w studium oficerskim otrzymuje comiesięcznie 2560 zł (brutto).

Zarówno studia stacjonarne na uczelniach wojskowych, jak i studium oficerskie kończą się promocją absolwenta na pierwszy stopień oficerski – podporucznika i wyznaczeniem na stanowisko służbowe.

DANE KONTAKTOWE

Dane kontaktowe punktu informacyjnego  Wojskowej Komendy Uzupełnień w Ostródzie w zakresie Szkolnictwa wojskowego:

tel. 261 326 570, 261 326 566;

email: wkuostroda@ron.mil.pl

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ostródzie
Czarnieckiego 28
14-100 Ostróda
tel. 261326570
fax. 261326575
wkuostroda@ron.mil.pl