Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ostródzie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
WPP OLSZTYN

Pracownicy:

Kierownik mgr Marzena ZAHORSKA tel. 261 323470

Starszy specjalista psycholog mgr Joanna STUPIENKO tel. 261 323457

Specjalista psycholog mgr Edyta SKUPIŃSKA tel. 261 323458

Specjalista psycholog mgr Kamil WILCZYŃSKI tel. 261 323473

Referent mgr Jacek KAMROWSKI tel. 261 323459

Godziny pracy:

Pracownia funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

Adres:

Ul. Warszawska 96

10-703 Olsztyn

Tel.: 261 323 472.

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ostródzie
Czarnieckiego 28
14-100 Ostróda
tel. 261326570
fax. 261326575
wkuostroda@ron.mil.pl