Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ostródzie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
WPP OLSZTYN

Informujemy, że w celu zwiekszenia dostępności opieki psychlogicznej i rozpowszechniania działalności psychologicznej, realizowanej w Psychologicznym Punkcie Konsultacyjnym Wojskowej Pracowni Psychologicznej w Olsztynie  weterani, uczestnicy w misjach poza granicami kraju, żołnierze zawodowi, pracowni cywilni wojska oraz członkowie ich rodzin mają mozliwość skorzystania z pomocy psychologicznej, konsultacji, poradnictwa, psychoedukacji i terapii.
Zajęcia prowadzone będą w godzinach popołudniowych. W poniedziałki i środy Psychologiczny Punkt Konslutacyjny jest otwarty do godziny 18:00. We wtorki psycholog WPPsych pełni dyzur na terenie JW 3674 w Olsztynie (budynek biblioteki) dla osób zainteresowanych kontaktem z psychologiem poza terenem Pracowni. W środy w godzinach od 15:15 do 16:00 odbywają się spotkania dla osób ze środowiska wojskowego, zainteresowanych rozwijaniem umiejętności radzenia sobie ze stresem.
Szczegółowe informacje w zakresie zapisów na konsultację dostępne są pod nr telefonu 261 32 34 72.

Działalność Psychologicznego Punktu Konsultacyjnego Wojskowej Pracowni Psychologicznej w Olsztynie w 2018 roku. 

Celem zwiększenia dostępności opieki, realizowanej w Psychologicznym Punkcie Konsultacyjnym Wojskowej Pracowni Psychologicznej w Olsztynie w 2016 roku weterani, uczestnicy misji poza granicami kraju, żołnierze zawodowi, pracownicy cywilni wojska oraz członkowie ich rodzin będą mieli możliwość skorzystania z pomocy psychologicznej, konsultacji, poradnictwa, psychoedukacji i terapii w godzinach popołudniowych, jak również mogą skorzystać z nowych form pomocy psychologicznej organizowanych przez Pracownię.

Zapisy na konsultację psychologiczną - 261 32 34 72
Informacje w sprawie szkoleń - 261 32 34 70
Informacje w sprawie zajęć otwartych - 261 323 473 lub 72.
Harmonogram pracy PPK:

 

 

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ostródzie
Czarnieckiego 28
14-100 Ostróda
tel. 261326570
fax. 261326575
wkuostroda@ron.mil.pl