Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ostródzie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
WZORY DOKUMENTÓW

Wnioski o pomoc rekonwersyjna można pobrać na stronie : Ośrodka Aktywizacji Zawodowej w Olsztynie

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ostródzie
Czarnieckiego 28
14-100 Ostróda
tel. 261326570
fax. 261326575
wkuostroda@ron.mil.pl